De park in shapestudie

De park-in-Shape studie is een onderzoek waarin de resultaten werden onderzocht van het volgen van een beweegprogramma

In de Park-in-Shape studie werd onderzocht of het volgen van een beweegprogramma van 6 maanden bij mensen met de ziekte van Parkinson leidt tot een verbetering van de symptomen van de ziekte. Hierbij werd gebruikt gemaakt van innovatieve technieken om het bewegen aantrekkelijk te maken. Deelnemers worden hiermee niet alleen gestimuleerd om te gaan bewegen, maar ook om te blijven bewegen en om tijdens het bewegen zich maximaal in te zetten om hun prestaties te verbeteren. De beweegprogramma’s werden thuis uitgevoerd door de deelnemers; deze werden op afstand begeleid door een coach. Mensen werden via loting verdeeld over 2 groepen: conditietraining op een hometrainer; of rek-, strek- en ontspanningsoefeningen. De conditiegroep had na 6 maanden een betere conditie en toonde minder achteruitgang in Parkinson symptomen dan de stretchgroep.

Nieuws

Scroll to Top